Blog Adriana L. - malkontencki głos w Twoim domu

Temat: The Neverending Story
służb socjalnych? Wymiaru sprawiedliwości? Organów porządkowych? A w razie agresji ze strony mniej zaawansowanej cywilizacyjnie, za to ekspansywnej fizycznie społeczności - kto broniłby zaatakowanych? Struktury pospolitego ruszenia? Kto i na jakiej...
Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=819Temat: The Neverending Story
w razie agresji ze strony mniej zaawansowanej cywilizacyjnie, za to ekspansywnej fizycznie społeczności - kto broniłby zaatakowanych? Struktury pospolitego ruszenia? Kto i na jakiej podstawie miałby je zwoływać? Że to jest...
Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=819


Temat: Jakie jest Twoim zdaniem idealne państwo ?
Dla mnie system powinien być taki: Ograniczenie roli państwa do: -sił zbrojnych i policji -wymiar sprawiedliwości -skarbu państwa i emisji banknotów -oficjałka Brak podatków, struktury państwowe utrzymują się z ceł, kar pieniężnych które zastępują więzienie dla drobnych wykroczeń i jedynych podatków od surowców naturalnych kraju Żadnego sejmu, senatu, prezydenta. Decyzje podejmuję jakiś tam wyimaginowany organ zarządczy składający się ze specjalistów. Zasady oczywiście...
Źródło: wayofwar.org/showthread.php?t=18744


Temat: pozycja prokuratora w strukturze organów państwa
pozycja prokuratora w strukturze organów państwa   czy ktoś może mi powiedzieć do której władzy w tradycyjnym trójpodziale władz znajduje sie prokuratura? administracja publiczna czy wymiar sprawiedliwości?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=118887


Temat: Divide et impera. Czwór(?)podział władzy.
tym, że ów Minister Sprawiedliwości nadal będzie sprawował nadzór administracyjny nad sądami. W zakresie orzekania czyli wymiaru sprawiedliwości nadzoruje je Sąd Najwyższy. To jest władza sądownicza właśnie. MS zarządza administracyjnie, czyli tworzy np. okręgi sądowe, wydziały sądów, wydaje akty prawne dotyczące ich funkcjonowania. Prokuratura to organ, nawet nie konstytucyjny, tylko powołany ustawą, ktory ma na celu ochronę prawrządności, ściaganie przestępstw i formułowanie aktów oskarżenia przed sądem. Ale nie zajmuje się orzekaniem ani wymierzaniem sprawiedliwości, od tego na szczęście są sądy - niezależne, niezawisłe. Wilcza błędnie podał tryb powołania sędziów, (nie wspomnę o TK, ... oddzielny organ. Naprawdę, gdyby zabrać Ziobrze stanowisko PG to on i tak nadal będzie jako Min. Sprawiedliwości nadzorował sądy w zakresie administracji, tryb powoływania sędziów się nie zmieni więc pytam, po ... sposób wyzwoli od tego. Dlatego, że struktura prokuratury jest taka, że "szef ma zawsze racje", a podwładny realizuje wytyczne i polecenia przełożonego jak w każdej robocie. Jego niezależność jest ograniczona. Jeśli ... będzie na to narażona. Na pewno fakt, że jest podczepiony do Min. Sprawiedliwości sprzyja patologiom oraz wykorzystywaniu do celów politycznych. Tylko, że nie można tego nazywać oddzielaniem władzy wykonawczej od sądowniczej....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=56062


Temat: Żandarmeria Wojskowa, pytania, problemy, OSŻW ... itd
dowódcy garnizonu Art. 51. Uprawnienia żołnierzy wojskowych organów porządkowych Art. 52. Zażalenie na czynności żołnierzy Art. 53. Zastosowanie przepisów Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 54. Dyscyplina Art. 55. Zmiany ... czasowe zastosowania przepisów Art. 70. Data wejścia w życie ustawy Literatura Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-wych organach porządkowych (Dz.U. Nr 123, póz. 1353 z...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=4394


Temat: Grupa prokuratorów zajmie się tylko WSI
... wojskowych prokuratur garnizonowych. Grupa ta działać będzie w strukturach Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie i zajmować się wyłącznie wskazanymi powyżej sprawami. Przedmiotowe postępowania przygotowawcze - zarówno aktualnie już realizowane, jak i...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=18283


Temat: Ojczyzna, honor, patriotyzm a polityka!
PZPR i jego odpowiedników; dotyczy to także stronnictw sojuszniczych oraz organizacji takich jak np. FJN czy PRON); -pełnili funkcje kierownicze w aparacie represji, czyli w wymiarze sprawiedliwości i ścigania: sądach, prokuraturze czy MO; -byli funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa lub byli przez nie traktowani jako osobowe źródła informacji. Ustawa taka nie byłaby żadną nowością. W krajach, które przeszły przez totalitarne okupacje dużo radykalniejsze...
Źródło: forum.portal.swidnica.pl/viewtopic.php?t=937


Temat: Czy jesteś zadowolony, że jesteś Polakiem?
... sitwę przestało by funkcjonować. Tylko ludzie młodzi są w stanie zmienić skostniałe, skoligacone i skorumpowane struktury władzy. Myślę, że tego właśnie boi się rządząca nami politycznie zbankrutowana spółka z o. o....
Źródło: winforum.pl/showthread.php?t=2481