Blog Adriana L. - malkontencki głos w Twoim domu

Temat:
pytanie z tematu ( " Na czym polega wizja tragizmu wpisana w dramat Ajschylosa?" ). ", . . VIII. "Analiza i interpretacja wiersza K. Wierzyńskiego p.t. "Strofa o Prometeuszu." ( podr., str. 166).", . . IX. "Czym jest wolność?" - Odpowiedzieć na to pytanie na podst. wiersza p.t. "Strofa o Prometeuszu" , . . X. "Analiza i interpretacja wiersza L. Staffa p.t. "Prometeusz" ( podr., str. 166)."; Na Środę :: 2. Chemia* : BRAK; 3. Geografia: BRAK; 4. Historia**: - Odpowiedzieć na punkt trzeci ( "Sprawdź, które z decyzji kongresu były na podstawie...
Źródło: klasa2bmarcinek.fora.pl/a/a,139.html